Thursday, March 31, 2016

Pengenalan

Assalammualaikum.... terima kasih di atas kesudian melayari website kami. Mudah-mudahan kepakaran kami melebihi 10 tahun dalam industri ini dapat membantu Tuan/ Puan. Harapan kami agar kita akan terus membudayakan 'Pengurusan Risiko Secara Muamalah Islam' dalam kehidupan kita.

Sekian,
Terima kasih.

Ikhlas dari kami

           hisham
       PENGURUS

Group Personel Accident Comprehensif

Sayangi  staf anda! Sediakan mereka perlindungan yang bersesuaian demi keluarga tercinta mereka. Pelan perlindungan kami bermula dengan Premium RM30 setahun. Staf anda layak mendapat perlindungan Kematian, Hilang Upaya, Bantuan Tunai Di wad, Tuntutan Bil Rawatan dan Pampasan Segera Khairat Kematian. Caruman adalah dalam bentuk premium Tahunan (setahun sekali). Hubungi kami untuk dapatkan Sebut Harga segera dalam tempoh 24 jam.hubungi untuk bantuan segera...

063841859 Pejabat
0192165450 hotline
01132546210 WhatsApp

Tuesday, March 22, 2016

Takaful Petrol Station

Dapatkan Quatation pantas dari kami bagi melindungi Kios di Petrol Pump (Petronas/ Shell/ BHP/ Petron). Perlindungan meliputi Keselamatan Awam, Keselamatan Tunai, Kecurian, Kebakaran, Pecah Amanah, Keselamatn Stok dan seumpamanya. Hubungi kami segera untuk dapatkan khidmat nasihat dan kadar Premium yang munasabah.

Kami berpengalaman lebih 10 tahun  bagi jenis perniagaan ini.

063841859 Pejabat
019216 5450 Hotline
01132546210 WhatsApp


Takaful Umrah dan Travel

Kami bersediakan memberikan Quatation sepantas 30 minit selepas permohonan. Polisi akan dikeluarkan selepas persetujuan pihak pelanggan dan bayaran telah dibuat (sila whatsapp/ email bukti bayaran secara M2U/ Instant Transfer/ Deposit dengan kadar segera). Proses pengeluaran polisi akan dikeluarkan dalam tempoh 24 - 48jam selepas bayaran diterima.

Polisi Travel Takaful atau Umrah Takaful bermula serendah RM3.00 melindungi pelanggan dari Bencana Kematian, Hilang Upaya Kekal, Penggantian Tunai, Perbelanjaan Perubatan, Perbelanjaan Hospital, Bantuan Segera Perbelanjaan Pengkebumian, Perlindungan Bagasi dan pampasan Pembatalan Perjalanan disebabkan kejadian kemalangan. (Mohon sediakan senarai pelanggan/ ahli Jamaah dalam format Microsoft Excel).

Sila hubungi kami untuk mendapat keterangan yang lebih detail.

063841859 Pejabat
0192165450 Hotline 
01132546210 WhatsApp